October 23, 2020

Posted by Connie Nassios on 10/23/2020

Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with a special announcement.

In the email that accompanies this phone blast, you will find a link to the Parent Commitment Form. Through this form, you are being asked to indicate whether you would like your child to return to campus in a hybrid model if we are allowed to reopen by the state and county or if you would prefer for your child to stay in an online-only model for the remainder of the year. As health conditions change, please know that our schools will only be open if the state and county deem them to be safe. I have also included all of our safety procedures for students, as well as links to the district’s reopening powerpoint and video:

You have until next Friday, October 30th to complete the online form. Students whose families do not complete the online form will be placed into the hybrid model. Completion of this form is very important to us for planning purposes, so we would ask that you complete the form as soon as possible and no later than next Friday.

Thank you and have a great weekend.


COVID SAFETY PROCEDURES FOR STUDENTS AND FAMILIES:

ENGLISH

ARMENIAN

SPANISH


Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում՝ հատուկ հայտարարությամբ: Այս հեռախոսազանգին ուղեկցող էլեկտրոնային նամակում է տեղադրված հղում, որը կոչվում է «Ծնողի պարտավորվածության փաստաթուղթ»: Այս փաստաթղթում դուք պետք է լրացնեք ձեր ընտրությունը ՝ ցանկանում եք արդյո՞ք, որ ձեր երեխան դպրոց վերադառնա հիբրիդ մոդելի կիրառմամբ, երբ թույլտվություն ստանանք նահանգային և գավառային ղեկավարության կողմից, թե՞ կցանկանաք, որ նա շարունակի ուսումը հեռակա ուսուցման միջոցով՝ մինչև ուսումնական տարվա վերջը: Խնդրում ենք նշել, որ առողջապահական փոփոխվող պայմանների պատճառով, մենք դպրոցները կբացենք միայն այն դեպքում, երբ նահանգային և գավառային ղեկավարությունը ապահով և անվտանգ կհամարի այն: Ձեզ եմ ուղարկում նաև աշակերտների անվտանգության գործընթացները, ինչպես նաև մեր շրջանի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ներկայացման և տեսաժապավենի հղումը: Այս փաստաթուղթը պետք է լրացնել մինչև ուրբաթ, հոկտեմբերի 30-ը: Եթե դուք չլրացնեք այս փաստաթուղթը, ձեր երեխան դպրոց կհաճախի հիբրիդ մոդելի կիրառմամբ: Այս հարցաթերթիկը լրացնելը շատ կարևոր է պլանավորման համար: Խնդրում ենք անմիջապես լրացնել այն, եթե հնարավոր է, և անել այն մինչև հաջորդ ուրբաթ: Շնորհակալություն և ցանկանում եմ ուրախ անցկացնել շաբաթվա վերջին օրերը: