Principal's Message

 • November 23, 2020

  Posted by Connie Nassios on 11/23/2020

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Our holiday food drive continues through next Friday, December 4th. The food goes to help Burbank families in need during the holidays. Food can be dropped off in the shopping carts in the front of the school on Kenneth next to the marquee anytime during normal school hours.

  We are also sponsoring three families this year. If you are interested in purchasing a gift for one of the families or making a cash donation, please email Mrs. Brooks in our main office at marybrooks@burbankusd.org.

  Also, if you are a family in need, the Burbank Coordinating Council is offering holiday baskets of food and gifts. Applications are available on their website at burbankcc.org. The deadline is December 1st.

  Finally, students only have classes today and tomorrow and will be off the remainder of the week for the Thanksgiving holiday. Thank you and have a happy Thanksgiving.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Դպրոցի նպարեղենի տոնական հավաքը շարունակվում է մինչև ուրբաթ, դեկտեմբերի 4-ը: Այն կօգնի Բրբենքի կարիքավոր ընտանիքներին տոները դիմավորելու նպատակով: Նպարեղենի նվիրատվությունները կարելի է բերել դպրոցական ժամերին և թողնել դպրոցի առջև՝ Քեննեթ փողոցի վրա դրված առևտրական սայլակների մեջ: Մենք հովանավորում ենք նաև 3 ընտանիքի: Եթե ցանկանում եք նվեր գնել ընտանիքներից մեկի համար կամ դրամական նվիրատվություն կատարել, խնդրում ենք էլեկտրոնային նամակ ուղարկել տիկին Բրուկսին marybrooks@burbankusd.org հասցեով: Եթե դուք կարիքավոր ընտանիք եք, Բրբենքի կազմակերպչական խորհուրդը նպարեղենով և ուտելիքով լի տոնական զամբյուղ է հրամցնում: Դիմումնագրերը տեղադրված են www.burbankcc.org կայքում և պետք է դիմել մինչև դեկտեմբերի 1-ը: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ դասերը տեղի կունենան միայն այսօր և վաղը: Շաբաթվա մնացած օրերին դասերը տեղի չեն ունենա Գոհաբանության տոնի առիթով:
   
  Շնորհակալություն և ցանկանում եմ ուրախ անցկացնել Գոհաբանության տոնը:
  Comments (-1)
 • November 16, 2020

  Posted by Connie Nassios on 11/16/2020

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Our holiday food drive starts tomorrow and runs through December 4th. The food goes to help Burbank families in need during the holidays. Food can be dropped off in the shopping carts in the front of the school on Kenneth next to the marquee anytime during normal school hours.

  We are also sponsoring three families this year. If you are interested in purchasing a gift for one of the families or making a cash donation, please email Mrs. Brooks in our main office at marybrooks@burbankusd.org. The attached flyer gives more information about specific items that we are looking for.

  If your child is struggling in any class or just needs a little help, please encourage them to stay during the asynchronous time, ask questions, and complete their work. The teachers are available and want to help.

  Looking ahead to next week, students will have classes on Monday and Tuesday and then have the rest of the week off for the Thanksgiving holiday.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Արդեն սկսվել է մեր դպրոցի նպարեղենի տոնական հավաքը և կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 4-ը: Այն տոների ընթացքում օգնություն կհատկացնի Բրբենքի կարիքավոր ընտանիքներին: Նպարեղենի նվիրատվությունները կարելի է բերել դպրոցական ժամերին և թողնել դպրոցի առջև՝ Քեննեթ փողոցի վրա դրված առևտրական սայլակների մեջ: Մենք հովանավորում ենք նաև 3 ընտանիքի: Եթե ցանկանում եք նվերների քարտեր կամ դրամական նվիրատվություն կատարել այդ ընտանիքների համար, խնդրում ենք էլեկտրոնային նամակ ուղարկել տիկին Բրուկսին marybrooks@burbankusd.org հասցեով: Կցված թերթիկը տեղեկություն է պարունակում մեզ անհրաժեշտ ապրանքների վերաբերյալ: Եթե ձեր երեխան դժվարությունների առաջ է կանգնած, խնդրում ենք քաջալերել նրանց հարցեր տալ ուսուցչին դասերից միջև ընկած ժամանակահատվածում: Ուսուցիչները հասանելի են և ցանկանում են օգնել: Հաջորդ շաբաթ դասերը տեղի կունենան միայն երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերին, իսկ շաբաթվա մյուս օրերին դասերը տեղի չեն ունենա գոհաբանության տոների առիթով:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
 • November 12, 2020

  Posted by Connie Nassios on 11/12/2020

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with a special announcement.

  We have had a significant decrease in the number of families applying for free and reduced lunch. With the uncertainty of not returning to campus, it may seem unimportant to apply for free or reduced lunch for your child. However, the number of students qualifying for free and reduced lunch is very important to Muir. These numbers impact us in several ways, but most importantly, these are the numbers that the federal government uses to allocate Title I funds. Thus, if our free and reduced lunch numbers are down, then our funding for the coming year will also be down. I would ask that if you have not applied for free and reduced lunch, that you would use the link in the accompanying email and apply today.

  Thank you and have a great day.


  Բարև երեկո: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում նորությունների հատուկ թողարկումով: Անվճար և զեղչված գնով սնունդ ստացող աշակերտների թիվը զգալիորեն նվազել է: Դպրոց անձամբ չվերադառնալու անորոշության հետ մեկտեղ, անվճար կամ զեղչված գնով սննդի դիմումնագիր լրացնելն անիմաստ է թվում: Այնուամենայնիվ, Մյուիր դպրոցի համար շատ կարևոր է իմանալ, թե քանի աշակերտ է որակավորվում այդ սնունդը ստանալու համար: Այս թվերը մի քանի կերպ են ազդում մեր դպրոցի վրա, բայց ամենակարևորն այն է, որ դաշնային կառավարությունն օգտագործում է այդ թվերը Տիտղոս I ծրագիրը ֆինանսավորելու համար: Այսպիսով, եթե անվճար և զեղչված գնով սնունդ ստացող աշակերտների թիվը նվազում է, նվազում է նաև մեր մյուս տարվա ֆինանսավորման միջոցների քանակը: Ես խնդրում եմ ձեզ, եթե դեռ չեք լրացրել դիմումնագիրը, ապա օգտվել այս հաղոդագրությանն ուղեկցող նամակի հղումից և այսօր լրացնել այդ դիմումնագիրը:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
 • November 9, 2020

  Posted by Connie Nassios on 11/9/2020

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Tomorrow evening from 4 to 5pm, we will host our Miss You, Mustangs parade along Kenneth where you and your child can drive by and be cheered on by our teachers and staff. The parade will run south on Kenneth from the Bethany-side toward Walnut and we’d ask that you please put a sign on the passenger side of your car with your child’s name.

  Then tomorrow night at 7pm, our PTSA will have a meeting and all are welcome to attend. If you would like access to the meeting, the link to sign up is available on the PTSA Facebook page and is in the email that accompanies this call.

  On Wednesday there is no school as we observe Veterans Day. When students do resume classes on Thursday, they will have their periods 1, 2, and 3 classes, not their normal Thursday classes.

  On Thursday evening at 5, our English Language Advisory Committee meets and parents whose students are in our ELD program are encouraged to attend. The link to the meeting is in the attached email.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Վաղը երեկոյան ժամը 4-ից 5-ը, տեղի կունենա Մուստանգների շքերթը Քենեթ փողոցի երկայնքով՝ «Կարոտել ենք ձեզ» խորագրով: Դուք և ձեր երեխան հնարավորություն կունենաք անցնել դպրոցի մոտով և դպրոցի աշխատակիցները կողջունեն ձեզ: Պետք է դպրոցին մոտենալ Բեթանի փողոցի կողմից և շարժվել դեպի հարավ Վոլնաթ փողոցի ուղղությամբ: Խնդրում ենք երեխայի անունը գրել պաստառի վրա և ցուցադրել ավտոմեքենայի առջևի պատուհանին: Վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, տեղի կունենա PTSA կազմակերպության հերթական ժողովը: Հրավիրում ենք բոլոր ծնողներին ներկա գտնվել: Եթե ցանկանում եք ներկա գտնվել, ժողովի հղումը տեղադրված է PTSA-ի Ֆեյսբուկյան էջի վրա և այս հաղորդագրությանն ուղեկցող էլեկտրոնային նամակում: Չորեքշաբթի օրը, դասերը տեղի չեն ունենա՝ Վետերանների տոնի առիթով: Երբ դասերը սկսվեն հինգշաթբի օրը, դուք կունենաք 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասերը, հինգշաբթի օրվա դասերի փոխարեն: Հինգշաբթի օրը, երեկոյան ժամը 5-ին, տեղի կունենա Անգլերել Լեզվի Խորհրդատու Կոմիտեի ժողովը: Քաջալերում եմ Անգլերեն լեզվի ծրագրի (ELD) ծառայություններ ստացող աշակերտների ծնողներին ներկա գտնվել: Ժողովին միանալու համար հղումը տեղադրված է այս հաղորդագրությանն ուղեկցող էլեկտրոնային նամակում:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
 • November 2, 2020

  Posted by Connie Nassios on 11/2/2020

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  This Thursday afternoon at 3, the School Site Council will meet and all are welcome to attend. If you are interested, there is a link to the meeting in the email that accompanies this phone blast.

  Next Tuesday, November 10th from 4 to 5pm, we will have a reverse parade along Kenneth. It is simply an opportunity for you and your child to drive by and to be cheered on by some of the teachers and staff in person.

  Burbank High’s Significance of Education Club offers free tutoring for students. Please see the attached flyer for more information.

  The Yearbook staff is looking for any photos taken of students so far this school year, school-related or not. Please submit photos of your child using the accompanying link.

  Muir is a voting center so if you would like to vote, you can come to the gym tomorrow from 7am to 8pm and cast your vote.

  Finally, we are pleased to present the John Muir 2020 Talent Show. Please click the link in the attached email and be entertained by the great variety of talented people that we have at Muir.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Հինգշաբթի օրը, կեսօրից հետո ժամը 3-ին, տեղի կունենա դպրոցի կոմիտեի (School Site Council) հերթական ժողովը: Հրավիրում ենք բոլոր ծնողներին ներկա գտնվել: Եթե ցանկանում եք ներկա գտնվել, ժողովի հղումը տեղադրված է այս հաղորդագրությանն ուղեկցող էլեկտրոնային նամակում: Հաջորդ երեքշաբթի, նոյեմբերի 10-ին, կեսօրից հետո ժամը 4-ից 5-ը տեղի կունանա շքերթ Քեննեթ փողոցի երկայնքով, որը հնարավորություն կտա ձեզ և ձեր երեխային անցնել և ողջունել ուսուցիչներին և դպրոցի աշխատակիցներին: Բրբենք միջնակարգ դպրոցի «Կրթության նշանակության» ակումբը դասերի պատրաստման անվճար օգնություն է առաջարկում: Խնդրում ենք օգտվել կցված թերթիկից հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար: Տարեգիրքը կազմող թիմը սպասում է ձեր կրթական կամ ոչ կրթական լուսանկարներին, որոնք լուսանկարել եք այս ուսումնական տարվա ընթացքում: Խնդրում ենք ուղարկել լուսանկաներն օգտվելով տրված հղումից: Մյուիր դպրոցը քվեարկության կենտրոն է հանդիսանում: Եթե ցանկանում եք մասնակցել ընտրություններին, խնդրում ենք առավոտյան ժամը 7-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, ժամանել դպրոցի մարզադահլիճ: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ ներկայացնում ենք 2020 թվականի Ջոն Մյուր տաղանդի երեկոն: Խնդրում եմ սեղմել այս հաղորդագրությանը կցված հղումը և դիտել Մյուիր դպրոցի տաղանդավոր երեխաների ելույթները:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)