Principal's Message 2021-2022

 • January 17, 2022

  Posted by Connie Nassios on 1/16/2022 6:00:00 PM

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  This is Spirit Week at Muir. Tomorrow, we’re asking students to wear college gear, then neon colors on Wednesday, work out gear on Thursday, and green or Muir gear on Friday.

  A reminder that we are asking all parents of vaccinated students to submit their vaccination status via the link that is in this email and on our website. There is also a link on our website for you to submit proof of a negative test if your child needs to test on the 5th day after testing positive or as a close contact.

  Finally, as we spend today honoring Dr. Martin Luther King, Jr. and the work that he did, I would ask that all parents have a talk with their child about the need to use appropriate language at school and in the community. We want to ensure that our students are not using hateful slurs like the N-word, the F-slur, or calling someone gay as an insult, as well as eliminating any profanity on campus. Even if you think that your child would never say any of those words, I would strongly request that you take time to talk with them so that they understand your expectations and you can reinforce that language like this is not acceptable anywhere.

  Thank you and have a great week.


  ARMENIAN | SPANISH

  Comments (-1)
 • January 13, 2022

  Posted by Connie Nassios on 1/13/2022

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with a special COVID update.

  If your child is not feeling well, please keep them home and have them take a COVID test. If they test positive, please call our main office.

  Also, there are now two links on our website: one where you can submit proof of a negative test if you are testing on the 5th day after testing positive or as a close contact. The other link will allow you to provide verification of vaccination and booster for your child. Please use the link if your child is vaccinated.

  I know that many parents have kept their children home the past few weeks out of concerns for COVID. Starting Monday, those students are expected to be in school. If they remain out, their absences will be unexcused and teachers will not be required to provide or accept work. If you still plan on not sending your child back to school next week due to COVID concerns, please contact your child’s counselor so that they can be placed in the district’s independent study program for the remainder of the school year.

  Finally, if you have questions about isolation and Day 5 testing, please call the LA Department of Public Health’s hotline for parents at (833)540-0473.

  Thank you and have a great evening.


  SPANISH | ARMENIAN

  Comments (-1)
 • January 10, 2022

  Posted by Connie Nassios on 1/10/2022

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  On Tuesday at 7pm, the PTSA will hold their monthly meeting virtually and all are welcome to attend. A link to the meeting is included in the email that accompanies this phone blast. If you have not yet picked up your child’s COVID testing kit, please do so by tomorrow at 4 or they will no longer be available.

  If your child has been out last week and today, please use the Google Form in this email to provide us a reason for their absence. While they are out, your child should be checking their teachers’ Google Classroom or reaching out to their teacher via email if the teacher does not maintain a Google Classroom. If your child has been out due to concerns about COVID, the expectation is that they will return next week. If you intend to have your child out beyond this week, please contact your child’s counselor to discuss semester-long independent study options.

  Also, the LA County Department of Public Health has changed the way that we do contact tracing. From now on when a student tests positive for COVID, all students in their classes will be notified that they may have been exposed, but we will no longer identify students as close contacts or send students home to quarantine.

  Finally, Muir will be closed on Monday as we celebrate Martin Luther King Jr. Day.

  Thank you and have a great week.


  ARMENIAN TRANSLATION:

  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Երեքշաբթի օրը, երեկոյան ժամը 7-ին, տեղի կունենա PTSA կազմակերպության հերթական ժողովը: Հրավիրում ենք բոլորին ներկա գտնվել օգտվելով այս հաղորդագրությանն ուղեկցող նամակում տեղադրված հղումից: Եթե դուք դեռ չեք վերցրել ձեր երեխայի Կորոնավիրուսի քննության փաթեթը, խնդրում ենք անել այն մինչև վաղը կեսօրից հետո ժամը 4-ը կամ դրանք այլևս հնարավոր չեն լինի վերցնել: Եթե ձեր երեխան այսօր, ինչպես նաև անցյալ շաբաթ բացակայել է դպրոցից, խնդրում ենք օգտվել այս նամակում տեղադրված Գուգլ ձևաթղթից նրա բացակայության պատճառը մեզ հայտնելու համար: Բացակայության ընթացքում, երեխաները պետք է հյուրընկալեն իրենց ուսուցիչների Գուգլ դասասենյակը կամ էլեկտրոնային փոստով դիմել նրանց, եթե ուսուցիչը նյութերը չի տեղադրում Գուգլ դասասենյակում: Եթե ձեր երեխան դպրոցից բացակայել է Կորոնավիրուսի մտահոգության պատճառով, նա պետք է դպրոց վերադառնա մյուս շաբաթ: Եթե ձեր երեխան մյուս շաբաթ ևս պետք է բացակայի, խնդրում ենք դիմել երեխայի խորհրդատուին կիսամյակն անկախ (ինքնուրույն) ուսուցման միջոցով շարունակելու համար: Ինչպես նաև, Լոս Անջելեսի գավառի հանրային առողջապահության գրասենյակը փոփոխել է հիվանդի հետ շփված անձնավորությունների մասին եղած ուղեցույցները: Այսօրվանից սկսած, երբ աշակերտը քննության դրական պատասխան ստանա, դասարանի բոլոր աշակերտները կտեղեկացվեն, որ նրանք շփվել են հիվանդի հետ, բայց չեն ճանաչվի, որպես մոտ շփում ունեցած անձիք կամ տուն չեն ուղարկվի մեկուսանալու համար: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ Մյուիր դպրոցը փակ կլինի երկուշաբթի օրը՝ Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերի տոնի առիթով:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:

  SPANISH TRANSLATION:

  Buenas noches, este es el Dr. Miller, director de la Escuela Secundaria John Muir con la actualización de esta semana. El Martes a las 7pm, la PTSA llevará a cabo su reunión mensual virtualmente y todos están invitados a asistir. Un enlace para la reunión se incluye en el correo electrónico que acompaña a esta llamada. Si usted aún no recoge el kit de prueba de COVID de su hijo, por favor hágalo mañana a más tardar a las 4 o ya no estarán disponibles. Si su hijo ha estado ausente la semana pasada y hoy, por favor utilice el Formulario Google de este correo electrónico para proporcionarnos la razón de su ausencia. Mientras está ausente, su hijo debe estar revisando el Google Classroom de sus maestros o comunicandose con sus maestros por medio de correo electrónico si el maestro no tiene un Google Classroom. Si su hijo ha estado ausente debido a preocupaciones acerca del COVID, la expectative es que regresen la próxima semana. Si usted desea que su hijo permanesca en casa durante mas tiempo, por favor contacte al consejero de su hijo para discutir las opciones de estudio independiente de todo el semestre. También, el Departamento de Salud Pública de LA ha cambiado la forma en la llevamos a cabo los rastreos de contacto. De ahora en adelante cuando un estudiante de positive de COVID, todos los estudiantes en sus clases serán notificados que han sido posiblemente expuestos, pero ya no identificaremos a los estudiantes como contactos cercanos ni enviaremos a los estudiantes a casa para ponerse en cuarentena. Finalmente, Muir estará cerrada el Lunes para celebrar el Día de Martin Luther King Jr.

  Gracias y que tengan una buena semana.

  Comments (-1)
 • January 5, 2022

  Posted by Connie Nassios on 1/5/2022

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with a special announcement.

  COVID test kits were distributed to all students today. We are asking that you test your child this evening if they have not been tested within the last week. The district would strongly encourage you to self-report your at-home test results using the Primary Platform (https://primary.health/covid-testing-for-california-schools-parent-resources/). If your child tests positive, please complete this Google Form (https://forms.gle/QrCAEVRhozM3VKW26) and do not send them to school tomorrow. Both of these links can also be found on our website. There are two tests in every kit and the second test should be kept and used if your child becomes symptomatic or is identified as a close contact. Under new LA County guidelines, all close contacts will need to be tested whether they are vaccinated or unvaccinated so that they can remain or return to school. If your child was not at school today, you can pick up your child’s test kit in our main office.

  Thank you and have a great evening.

  Translation:  SPANISH |


  TEST KIT LETTERS:
  English | Armenian | Spanish

  Comments (-1)
 • January 3, 2022

  Posted by Connie Nassios on 1/3/2022

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School wishing you a Happy New Year and welcoming you back to another great semester here at John Muir.

  As we start the new semester, we want to ensure that everyone stays healthy and safe. As part of the new LA County Department of Public Health guidelines, all students will need to wear a mask at all times except when they are eating or drinking. This includes when they are outside. Please talk with your child about properly wearing a mask, including making sure that the mask always completely covers their mouth and nose and remind them that they must wear it when they are outdoors.

  Also, if your child is ill, please do not send them to school. If they have any COVID symptoms, please be sure to test them before they return to school. Later this week, we will be sending home COVID tests for all students. I will send out more information about at-home tests when it becomes available.

  Looking ahead to next week, on Tuesday, January 11th at 7pm, the PTSA will hold their monthly meeting virtually and all are welcome to attend.

  Thank you and have a great week.


  ARMENIAN TRANSLATION:

  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում մաղթելով ձեր ուրախ նոր տարի և բարի գալուստ նոր կիսամյակ: Սկսելով նոր կիսամյակը, մենք ցանկանում ենք համոզվել, որ յուրաքանչյուրը լինի առողջ և ապահով: Ըստ Լոս Անջելեսի հանրային առողջապահության նոր հրահանգների, բոլոր աշակերտները պետք է միշտ դիմակ կրեն, բացի ուտելու և խմելու ժամանակ: Նրանք պետք է դիմակ կրեն նաև դրսում: Խնդրում եմ խոսել երեխաների հետ և բացատրել, թե ինչպես ճիշտ կերպ կրել դիմակը՝ ծածկելով քիթն ու բերանը, ինչպես նաև հիշեցնել, որ այն պետք է կրել նաև դրսում: Եթե ձեր երեխան հիվանդ է, խնդրում ենք չուղարկել նրան դպրոց: Եթե նրանք Կորոնավիրուսի ախտանշաններ ունեն, խնդրում ենք քննություն հանձնել դպրոց վերադառնալուց առաջ: Այս շաբաթվա վերջում բոլոր աշակերտների հետ տուն կուղարկվեն Կորոնավիրուսի քննության փաթեթներ: Լրացուցիչ տեղեկություն կուղարկենք, երբ այդ փաթեթները ստանանք: Հաջորդ շաբաթ, երեքշաբթի, հունվարի 11-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, տեղի կունենա PTSA կազմակերպության հերթական ժողովն առցանց եղանակով: Հրավիրում ենք բոլորին ներկա գտնվել:
   
  Շնորհակալություն և ուրախ տոներ եմ ցանկանում:

  SPANISH TRANSLATION:

  Buenas noches, este es el Dr. Miller, director de la Escuela Secundaria John Muir deseándoles un Felíz Año Nuevo y dándoles la bienvenida a otro increíble semestre aquí en John Muir. Al iniciar el Nuevo semestre, queremos asegurarnos que todos se mantengan seguros y saludables. Como parte de los nuevos lineamientos del Departamento de Salud Pública de LA, todos los estudiantes deberán usar una mascarilla en todo momento excepto cuando están comiendo o bebiendo. Eso incluye cuando están afuera. Por favor hable con sus hijos acerca de como usar apropiadamente la mascarilla, incluyendo el asegurarse que esta cubra completamente su boca y naríz en todo momento y recuérdeles que la deben utilizar cuando estén afuera. También, si su hijo está enfermo por favor no lo envíe a la escuela. Si tienen cualquier síntoma de COVID, por favor asegúrese de hacerles una prueba antes de regresar a la escuela. Mas adelante durante esta semana, estaremos enviando a casa pruebas de COVID para todos los estudiantes. Les enviaré más información acerca de las pruebas en el hogar cuando esté disponible. Adelantándolos a la próxima semana, el Jueves, 11 de Enero a las 7pm, la PTSA llevará a cabo su reunión mensual virtualmente y todos son bienvenidos a asistir.

  Gracias y que tengan una excelente semana.

  Comments (-1)