• greg miller

Principal's Message

 • October 14, 2019

  Posted by Connie Nassios on 10/14/2019

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update. On Wednesday we will have a minimum day with all students being dismissed at 12:33. Then on Thursday as part of the Great California Shake Out, John Muir will be conducting our annual full-scale earthquake drill. Burbank Middle School Night at the Clippers game will take place on Thursday, November 7th and there are still some $50 tickets available. All funds support the basketball program. Come to the office for a ticket order form if you are interested. Finally, we would ask that all students that are not in Boys’ & Girls’ Club or another afterschool activity, please exit the campus within ten minutes of the dismissal bell.

  Thank you and have a great week.


  Բարի երեկո: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնորեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում տեղկացնելու այս շաբաթվա միջոցառումների մասին: Չորեքշաբթի օրը կարճ օր է և դասերը կավարտվեն կեսօրից հետո ժամը 12:30-ին: Հինգշաբթի օրը, Ջոն Մյուիր դպրոցը մասնակցելու է Կալիֆոռնիայի մեծ երկրաշարժի փորձնական միջոցառմանը: Բրբենքի միջանկյալ դպրոցների Քլիպերս բասկետբոլի թիմի խաղի երեկոն տեղի կունենա հինգշաբթի օրը, նոյեմբերի 7-ին և դեռ հնարավոր է գնել 50 դոլարի արժողությամբ տոմսեր: Տոմսերից ստացված շահույթը կտրամադրվի դպրոցի բասկետբոլի ծրագրին: Հետաքրքրված անձիք կարող են պատվերները ներկայացնել դպրոցի գրասենյակին: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ այն աշակերտները, ովքեր դասերից հետո չեն հաճախում «Տղաների և աղջիկների ակումբ» կամ չեն մասնակցում այլ դպրոցական միջոցառումների, պետք է դպրոցից դուրս գան զանգը հնչելուց հետո 10 րոպեի ընթացքում:
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
Last Modified on Monday at 9:35 PM