• greg miller

Principal's Message 2023-2024

 • February 20, 2024

  Posted by Connie Nassios on 2/20/2024 3:00:00 PM

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with a special announcement.

  If you missed last week’s announcement, we have started a fundraiser to renovate our track. The John Muir Fundraising Committee has pledged $15,000 and we are trying to raise an additional $15,000 to match it and complete the cost of the track renovation. I am very happy to announce that we have raised $8,950 and are already 60% of the way to our goal after only one week!

  We have already achieved two of our schoolwide incentives, so our administrators and counselors will be dressed up like squirrels and unicorns on Thursday and most of our faculty and staff will color their hair green one day next week.

  If we hit $10,000 then all of our students will receive one of our extremely popular cookies from our cafeteria and if we reach our goal of $15,000, we will turn one of our Bean Run days into a choice play day in PE.

  Contributions of all sizes are greatly appreciated. If $20 is all that you are comfortable donating, then we are happy to partner with you and thankful for your generosity.

  We are creating a mosaic giving tree that will be permanently and prominently displayed on Mustang Field that will recognize families and businesses that give $250 or more.

  You can easily donate by clicking the link on our homepage or bringing in a check made payable to the John Muir Fundraising Committee and all donations are tax-deductible. If you have any questions, please feel free to reach out to me directly.

  Thank you again for your generosity and have a great day.


  SPANISH | ARMENIAN

  Comments (-1)

ARCHIVE Principal's Message 2022-2023

 • May 22, 2023

  Posted by Connie Nassios on 5/21/2023 6:00:00 PM

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  This is the final week of the school year at Muir so please ensure that your child has turned in all of their textbooks and library books. Students should bring textbooks to the Media Center. The lost and found items will be placed in the front of the school after school on Tuesday and Wednesday.

  For our 8th grade students, Tuesday and Wednesday will be promotion practice and Wednesday will be the promotion party. Thursday is Promotion for the 8th grade class. Promoting 8th grade students should be on the lower field by 8. Gates will open for attendees at 8:15 and the ceremony will begin at 9am sharp.

  Thursday is also the last day of school for 6th and 7th grade students. It is a minimum day so school will start at 8 and students will be dismissed at 12:33.

  Thank you and have a great week.


  SPANISH

  Comments (-1)

ARCHIVE Principal's Message 2021-2022

 • May 23, 2022

  Posted by Connie Nassios on 5/23/2022

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  This is the final week of the school year at Muir so please ensure that your child has turned in all of their textbooks and library books. Students should bring textbooks to the Media Center.

  For our 8th grade students, Tuesday and Wednesday will be promotion practice and Wednesday will be the promotion party. Thursday is Promotion for the 8th grade class. Promoting 8th grade students should be on the lower field by 8. Gates will open for attendees at 8:15 and the ceremony will begin at 9am sharp.

  Thursday is also the last day of school for 6th and 7th grade students. It is a minimum day so school will start at 8 and students will be dismissed at 12:33.

  Thank you and have a great summer.


  ARMENIAN | SPANISH

  Comments (-1)

ARCHIVE Principal's Message 2019-2020, 2020-2021)

 • May 24, 2021

  Posted by Connie Nassios on 5/24/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Welcome to the last week of school. 6th and 7th grade students will have morning, virtual classes Monday through Thursday and for those that come on campus, 6th and 7th graders will have afternoon, in-person classes on Monday through Wednesday.

  Today is the last day of classes both online and in the afternoon for 8th grade students. Textbook and Chromebook collection for 8th grade students will take place tomorrow and Wednesday. 8th grade families with Chromebooks should drive through our staff parking lot to drop off textbooks and Chromebooks tomorrow between 8:15 and 12. 8th grade students who do not have a school Chromebook can bring their books with them to Wednesday’s promotion practice. 7th grade drive thru textbook collection is next Tuesday, June 1 and 6th grade collection is next Wednesday, June 2. More details will be provided in the coming days.

  Finally, if you ordered a yearbook for your child, but have yet to pick it up, please come by the main office this week to get your child’s copy.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա հաղորդագրությամբ: Սա ուսումնական տարվա վերջին շաբաթն է: Երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի օրն առավոտյան, 6-րդ և 7-րդ դասարանների աշակերտները կշարունակեն ունենալ առցանց դասընթացներ, իսկ 6-րդ և 7-ր դասարանների այն աշակերտներն ովքեր կեսօրից հետո անձամբ հաճախում են դասընթացների՝ դպրոց կհաճախեն երկուշաբթիից մինչև չորեքշաբթի օրերին: Այսօր 8-րդ դասարանցիների համար առցանց և անձամբ դպրոց հաճախելու վերջին օրն է: 8-րդ դասարանի աշակերտները պետք է հանձնեն դասագրքերն ու Քրոմբուկները վաղը կամ չորեքշաբթի օրը: Քրոմբուկ ունեցող 8-րդ դասարանի աշակերտները պետք է ավտոմեքենայով ժամանեն ուսուցիչների ավտոմեքենաների կայանատեղ և հանձնեն նյութերը առավոտյան ժամը 8:15-ից մինչև կեսօրվա ժամը 12-ը: Քրոմբուկ չունեցող 8-րդ դասարանի աշակերտները կարող են հանձնել դասագրքերը չորեքշաբթի օրը՝ փոխադրման հանդեսի փորձի ընթացքում: 7-րդ դասարանցիների դասագրքերի հանձնումը տեղի կունենա մյուս շաբաթ՝ երեքշաբթի, հունիսի 1-ին, իսկ 6-րդ դասարանցիների համար՝ չորեքշաբթի, հունիսի 2-ին: Դուք հավելյալ տեղեկություն կստանաք ապագա մի քանի օրերի ընթացքում: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ եթե դուք տարեգիրք եք պատվիրել ձեր երեխայի համար և դեռ չեք վերցրել, խնդրում ենք գալ դպրոցի գրասենյակ այս շաբաթվա ընթացքում և վերցնել այն:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
Last Modified Yesterday at 2:43 PM