• greg miller

Principal's Message

 • August 12, 2019

  Posted by Connie Nassios on 8/12/2019

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update. We had a great first day of school and are looking forward to a great year. Parents, a reminder that school ends everyday at 3, except for every Tuesday when students are dismissed at 2:15. Also, please remind your students that we are on a rotating schedule, so they will start tomorrow in their 2nd period class. Our PTSA will hold their first meeting of the year next Tuesday, August 20th at 7pm and the John Muir Booster Association will hold their first meeting next Thursday, August 22nd at 8:45am. All are welcome to attend both meetings. Finally, please mark your calendars for Back To School Night on Wednesday, August 28th. That evening we will vote to elect one additional parent to the School Site Council. If you are interested in running for one of these positions, please let me know by Friday, August 23rd.

  Thank you and have a great week.


  Բարի երեկո: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնորեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում տեղյակ պահելու այս շաբաթվա միջոցառումների վերաբերյալ: Ուսումնական տարվա առաջին օրն անցավ մեծ հաջողությամբ և հուսով ենք, որ այդպես էլ կշարունակվի մինչև տարվա վերջ: Ցանկանում եմ հիշեցնել ծնողներին, որ ամեն օր դասերը ավարտվում են կեսօրից հետո ժամը 3-ին, բացի երեքշաբթի օրերից, երբ դասերը ավարտվում են կեսօրից հետո ժամը 2:15-ին: Խնդրում ենք երեխաներին հիշեցնել նաև, որ մենք սկսել ենք օգտվել պտտվող դասացուցակից, դրա պատճառով վաղը դասերը կսկսվեն 2-րդ դասից: PTSA կազմակերպության առաջին հանդիպումը տեղի կունենա երեքշաբթի, օգոստոսի 20-ին, երեկոյան ժամը 7-ին: Ջոն Մյուիր դպրոցի բուստեր ակումբի առաջին հանդիպումը տեղի կունենա հինգշաբթի, օգոստոսի 22-ին, առավոտյան ժամը 8:45-ին: Հրավիրում ենք բոլոր ծնողներին ներկա գտնվել այս հանդիպումների ընթացքում: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ չորեքշաբթի, օգոստոսի 28-ին, տեղի կունենա բարի գալստյան երեկոն: Այդ միջոցառման ընթացքում, մենք պետք է ևս մեկ ծնող ընտրենք, դպրոցի կոմիտեի կազմակերպության շարքերում ծառայելու համար: Եթե ցանկանում եք, զբաղեցնել այս պաշտոնը, խնդրում եմ տեղյակ պահել ինձ մինչև ուրբաթ, օգոստոսի 23-ը:
  Comments (-1)

By Month

Last Modified on Monday at 3:51 PM